Więcej społeczności klimatycznych i energetycznych w programie sprawiedliwej transformacji dla Górnego Śląska

Celem projektu jest rozwój świadomości społecznej na temat sprawiedliwości klimatycznej i społeczności energetycznych oraz aktywizacja oddolnych i bezpartyjnych aktywistów zainteresowanych wspieraniem procesu sprawiedliwej transformacji na Śląsku i innych regionach. 

Projekt skupia się na możliwościach sprawiedliwych planów transformacji, które umożliwią szybkie wycofanie węgla, jednocześnie wspierając 6 lokalnych społeczności energetycznych i budując oddolną akceptację dla społeczności energetycznych i programu sprawiedliwości klimatycznej.

Projekt realizowany jest od listopada 2021 r. do września 2022 r.

W ramach projektu realizujemy:

Internetowa kampania na rzecz społeczności energetycznych i sprawiedliwości klimatycznej – w ramach kampanii internetowej zainicjonowane i kontynuowane będą trzy sekcje Śląskiej Opinii: przemysł węglowy, klimat i polityka regionalna, nagrywane będzie 20 podcastów, powstanie 192 artykułów na temat zielonej energii, przemysłu węglowego i klimatu oraz ukierunkowane posty w mediach społecznościowych.

Program edukacyjny na temat społeczności energetycznych i sprawiedliwości klimatycznej – przy współpracy ze Związkiem Górnośląskim prowadzone będą wydarzenia offline w formie lokalnych klubów społeczności energetycznej, w trakcie których odbędą się wystąpienia lub wykłady zaproszonych ekspertów zewnętrznych oraz moderowana sesja pytań i odpowiedzi lub debata z uczestnikami. W ramach wydarzeń online zorganizowanych zostanie 5 debat online oraz 5 webinariów z moderatorem i ekspertami na temat sprawiedliwej transformacji. Eksperci będą rekrutowani z uniwersytetów, organizacji pozarządowych i dziennikarzy z regionu i kraju.

Program organizacji społeczności – polegać będzie na stworzeniu i wsparciu 6 lokalnych społeczności energetycznych, uruchomieniu programu organizacji społeczności, gdzie dwóch organizatorów społeczności będzie wspierać lokalne grupy pod nadzorem przy współpracy z Fundacją Rzecz Społeczna oraz profesjonalnych konsultantów prawnych, ekonomicznych i technologicznych, którzy określą modele biznesowe i biznesplany dla każdej pojedynczej społeczności energetycznej.

Dołącz do nas