SebastianPyplacz

SebastianPyplacz

Semestr z BoMiasto

W 2020 roku zainicjowaliśmy projekt Semestr z BoMiasto. Razem z ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi, Global Greengrants Fund i Konsulatem Generalnym Niemiec we Wrocławiu zorganizowaliśmy cykl spotkań online – debat, szkoleń i seminariów. Ich uczestnicy poszerzali swoją wiedzę na temat sprawiedliwej transformacji…

Manifest „Zielona przyszłość Śląska”

My mieszkańcy Śląska, jesteśmy świadomi naszej wspólnej odpowiedzialności za zmiany klimatu, a także potrzeby działań na poziomie lokalnym i regionalnym. Nie mamy czasu, dlatego apelujemy: My Mieszkańcy Śląska domagamy się czystego powietrza, czystej wody, czystej energii i więcej zieleni w…

Oświadczenie w sprawie wniosku o odwołanie Łukasza Borkowskiego ze stanowiska przewodniczącego komisji transportu

Szanowni Państwo, dotarła do nas informacja o chęci odwołania Łukasza Borkowskiego, członka stowarzyszenia BoMiasto, ze stanowiska przewodniczącego komisji transportu katowickiej Rady Miasta. Wniosek traktujemy jako polityczny odwet za komentowanie obrzydliwego zachowania radnego Piotra Pietrasza wobec chorego Kazimierza Kutza (do którego…

W drodze na Szczyt Klimatyczny COP24. Negocjacje klimatyczne w praktyce – warsztaty przed COP24

„W drodze na Szczyt Klimatyczny COP24. Negocjacje klimatyczne w praktyce”. Pod takim hasłem zakończyły się ogólnopolskie warsztaty poprzedzające Szczyt Klimatyczny w Katowicach. Wzięło w nich udział blisko dwustu samorządowców, działaczy społecznych, wolontariuszy, przedstawicieli biznesu, studentów, dziennikarzy oraz mieszkańców, którym bliska…