Śląskie bez węgla – Sprawiedliwa Transformacja Energetyczna Śląska i Zagłębia

o numerze K1m/0668, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Kampania obywatelska „Śląskie bez węgla” to inicjatywa oparta na narzędziach i rozwiązaniach wypracowanych przez Stowarzyszenie BoMiasto. Jej celem jest rekrutacja i zaangażowanie do współpracy mieszkanek i mieszkańców Górnego Śląska, a także przedsiębiorców i przedstawicieli władz lokalnych. Chcemy zbudować platformę dialogu, aby wypracować i wdrożyć wspólne rozwiązania w ambitnej polityce klimatycznej władz regionalnych. Zależy nam na włączeniu obywatelek i obywateli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu i władz lokalnych w proces programowania sprawiedliwej transformacji Górnego Śląska. W ramach projektu organizujemy debaty ekspertów oraz szkolenia w formie spotkań online. Za pomocą metody organizowania społecznościowego tworzymy trzy grupy lokalne w śląskich miastach.