Mgła, fot. Michał Łuczak

fot. Michał Łuczak

BoMiasto i Galeria Szara zapraszają na wystawy pokazujące dramatyzm zmian klimatycznych

W Katowicach ruszył Szczyt Klimatyczny COP 24 oraz równolegle Społeczny Szczyt Klimatyczny. W ramach Społecznego Szczytu Klimatycznego Stowarzyszenie BoMiasto i Galeria Szara zapraszają na wystawy Joëla van Houdta Topniejąca Zmarzlina oraz Mgła Michała Łuczaka, pokazujące dramatyzm zmian klimatycznych.

Społeczny Szczyt Klimatyczny skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców, w jego ramach odbędzie się marsz dla klimatu oraz szereg wydarzeń i spotkań. Już od poniedziałku 3 grudnia w Rondzie Sztuki oraz w Galerii Szarej, każdy będzie miał szansę obejrzeć w ramach dwóch wystaw dramatyzm zmian klimatycznych, jakie w zastraszającym tempie zachodzą w naszym środowisku. Stowarzyszenie BoMiasto oraz Galeria Szara z Katowic zapraszają na jedyne takie wydarzenia w Katowicach podczas COP24 oraz Społecznego Szczytu Klimatycznego, który rozpocznie 3 grudnia i potrwa do 14 grudnia.

– Ekspozycję będzie można zwiedzać w korytarzu zewnętrznym Ronda Sztuki przy Rondzie im. gen. Jerzego Ziętka 1 oraz w Galerii Szarej przy ulicy Misjonarzy Oblatów 4 w Katowicach – informuje Patryk Białas, prezes Stowarzyszenia BoMiasto.

– Mamy nadzieję, że przez sztukę dotrzemy do ludzkiej wyobraźni. Skalę problemu doskonale pokazują zdjęcia Joëla van Houdta oraz Michała Łuczaka. Problem jest głęboki i działań nie wolno odkładać „na potem”. Zmiany muszą nastąpić natychmiast, nie mamy więcej czasu! Naukowcy uważają, że za chwile na podjęcie jakichkolwiek działań będzie już za późno – dodaje.

Naukowcy alarmują, że w obliczu globalnego ocieplenia, musimy zmierzyć się z nieodwracalnym zagrożeniem. Wraz ze wzrostem temperatury naszej planety, zmarzlina zaczyna się topić, a co za tym idzie – emitować do atmosfery gromadzony przez dziesiątki tysięcy lat dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane w tym metan. Gazy ocieplają Ziemię, co prowadzi do topnienia jeszcze większej ilości zmarzliny.

– Łatwo zatracić skalę problemu – mówi Joël van Houdt, autor fotografii prezentowanych na Rondzie Sztuki

– Zdjęcia topniejących czap lodowych często kończą jako ozdoba w ładnej ramce wieszana nad kominkiem w pokoju gościnnym. Trzeba je pokazywać w przestrzeni publicznej częściej. Fotografowanie topniejącej zmarzliny jest bardzo trudne. Większość ukryta jest pod czynną warstwą gleby, która rok w rok zamarza i odmarza. Ta część gruntu, która jest nieustannie zamarznięta, może ciągnąć się setki metrów w głąb, w niektórych miejscach może mieć ponad pół miliona lat – komentuje van Houdt.

Od dziecka mieszkający w Katowicach fotograf Michał Łuczak, którego prace będzie można podziwiać w Galerii Szarej pokazuje natomiast, że wraz ze sporym ograniczeniem przemysłu ciężkiego w Polsce, tylko pozornie zniknął problem zanieczyszczenia powietrza. Temat przestał funkcjonować w debacie publicznej pod koniec lat dziewięćdziesiątych i przez ponad dekadę wszyscy zapomnieli, czym oddychamy.

– Autor zdjęć chce pokazać, że ostatnie lata są świadectwem zwiększania się świadomości w społeczeństwie. Z drugiej strony, mimo iż dym pochodzący z niskiej emisji ma swoje kolory i zapachy, nie oznacza to, że jego obecności jest dla wszystkich oczywista. Zanieczyszczone powietrze nie jest i nigdy nie było tylko winą zakładów przemysłowych. Sami je produkujemy, sami też możemy coś z tym zrobić – dodaje Patryk Białas.

Wystawa prezentowana w Galerii Szarej jest częścią większej koncepcji artystycznej realizowanej od 2015 roku przez Michała Łuczaka. Do tej pory zrealizowano dwie wystawy pokazujące poszczególne etapy pracy nad tym projektem: Wydobycie prezentowane w Galerii RE MOCAK (2018 r.) oraz Doświadczanie punktów. Nowy krajobraz Śląski wystawa zbiorowa pokazywana w Czytelni Sztuki Muzeum w Gliwicach (2018 r.). Podstawowym celem projektu jest zmierzenie się z węglem –surowcem, który ukształtował w sensie dosłownym i kulturowym Górny Śląsk, ale jest też jego przekleństwem. Autor w swoich pracach pokazuje różne wątki opierające się na konsekwencjach związanych z wydobyciem tego surowca.

– Sytuacja jest bardzo poważna. Autorzy zdjęć dobitnie pokazują, że nie wolno nam bagatelizować sytuacji. Wszyscy powinniśmy się przyczynić do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej ochrony środowiska – mówi Łukasz Dziedzic. – Wystawę prac autorstwa holendra Joëla van Houdta będzie można oglądać od 3 grudnia do 15 stycznia 2019 r., natomiast Michała Łuczaka od 3 do 22 grudnia br. Serdecznie zapraszamy.

10 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00, nastąpi oficjalne otwarcie wystawy fotografii Joëla van Houdta, które poprowadzi Olga Kostrzewska-Cichoń. Serdecznie zapraszamy.

Projekt został sfinansowany z European Climate Initiative (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektu przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy w zakresie klimatu w Unii Europejskiej w celu łagodzenia emisji gazów cieplarnianych. Czyni to poprzez wzmocnienie dialogu i współpracy transgranicznej, a także wymianę wiedzy i doświadczeń. Informacje i poglądy przedstawione w niniejszym artykule pochodzą od autora i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną opinię Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.